90 درصد بودجه صرف حقوق و یارانه

دانلود رئیسی: چطور حقوق نجومی می شود ولی یارانه نمی شود! (فیلم)

دانلود حجت الاسلام ابراهیم رئیسی در جمع مردم اهواز گفت: وقتی ما می گوییم می خواهیم یارانه دهک های پایین را اضافه کنیم، آقایان می گویند نمی شود، ما می پرسیم چطور حقوق نجومی می شود ولی یارانه نمی شود؟