46 روستای استان ایلام فاقد شبکه آب شرب است

دانلود آموزش گوهرتراشی سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی فیروزه ایلام

دانلود دوره های آموزشی گوهرتراشی در استان ایلام ارایه مدرك معتبر از كانون فنی و حرفه ای استان ایلام تبدیل سنگ به گوهر (نگین انگشتر، گردنبند، دستبند و...) برای اولین بار در استان ایلام آدرس: ایلام، خیابان وحدت، جنب مجتمع ارشاد تلفن: ٣٢٢٢٧٠٩٥، همراه: ٠٩١٨٨٤٢١٧٧٠