2 نخبه مهاجر افغانستانی مهمان برنامه امشب خندوانه

دانلود تیزر هم قصه چهارم

دانلود محمدعلی کِلی، رزمندۀ مهاجر افغانستانی است که مهمان این هفتۀ برنامۀ هم قصه می شود. تشابه اسمی او با بوکسور معروف آمریکایی و شانزده سال دوری اش از خانواده، بخشی هایی از داستان زندگی او است که در این برنامه روایت می کند. این برنامه، سه شنبه ساعت 23:15 از شبکۀ یک سیما پخش می شود.