171 سعید غفوری 187 سرپرست شرکت عمران شهر جدید پردیس شد

دانلود تفاهمنامه شرکت عمران شهر جدید پردیس با هیئت مدیره بانک

دانلود شبکه خبر- 17 مرداد 94- 20:00| سرپرست شرکت عمران شهر جدید پردیس گفته این شرکت تفاهمنامه ای با وزیر راه و شهرسازی و هیئت مدیره بانک مسکن امضاء کرده که بر اساس آن هزار میلیارد تومان برای تکمیل خدمات زیر بنایی و روبنایی مسکن مهر پردیس اختصاص پیدا می کند.