15 فیسبوک ایران

دانلود اولین مصاحبه مارک زاکربرگ کارآفرین و مدیرعامل فیسبوک

دانلود شاید برخی شروع فیسبوک را به خاطر داشته باشند؛ یک سایت معمولی شبیه بقیه سایت های شبکه سازی و دوست یابی که با چیزی که امروزه وجود دارد تفاوت های چشم گیری داشت. زاکربرگ در این مصاحبه کوتاه که در سال 2004 و در اوایل کار فیسبوک انجام شد به توصیف فیسبوک می پردازد و از پیش بینی خود از تعداد اعضای فیسبوک در آینده می گوید. چیزی که در این ویدئو به چشم می آید تفاوت فیسبوک کنونی با آنچه در ذهن زاکربرگ بوده، ا
ویدیو های مرتبط