������������������ �������� ������ ���������� 1340 1365 ����������

دانلود نصب دوربین اکسیس Axis-Outdoor محیط بیرونی P 1365 E

دانلود نحوه نصب دوربین P 1365 در کاور ، که بوسیله ی کاور دوربین قابلیت نصب در محیط های بیرونی را پیدا میکند.