یک سوم خانواده‌های ایرانی فرزند ندارند

دانلود خانواده عراقی پس از دو سال فرار از موصل فرزند خود را یافتند

دانلود یک خانواده عراقی که به دنبال تسلط گروه تروریستی داعش بر شهر «موصل» از این شهر فرار کرده بودند، بعد از دو سال فرزند خود را پیدا کردند.