یقه انگلیسی چهار دکمه

دانلود اموزش برگرداندن دکمه های بلواستکس

دانلود برای برگرداندن این دکمه ها باید زبان ان را از فارسی به انگلیسی تبدیل کنید.