گروه چت دهه پنجاه

دانلود فقط پنجاه گرم کمتر

دانلود کمپین پنجاه گرم، کمپینی که در آن تاکید میکنیم به کاهش پنجاه گرمی تولید زباله، فقط و فقط پنجاه گرم که کار چندان سختی نیز نیست، اینبار بازیگران همیشه همراه کشورمان در این کلیپ با ما همراه بودند، با تشکر از بانیان این قضیه