گروه های تلگرام گنبد کاووس

دانلود مداحی آهنگران در گنبد کاووس

دانلود مداحی آهنگران در کنگره رزمندگان استان گلستان در گنبد کاووس/ شعر مثنوی: زمان گلدسته/ شعر نوحه: اسماعیل جاجرمی/ گنبد کاووس، ۲۳آذر ۹۵