گروه تلگرام مدیران اجرایی صنف

دانلود مدیریت اجرایی EMBA آوین

دانلود هدف گروه آموزشی آوین ارتقاع سطح کیفی کسب و کار مدیران کشور می باشد. در این ویدئو یک معارفه ای از خود داریم. گوینده : مهندس نوید قیاسی مدیر عامل گروه آموزشی آوین