گروه تلگرامی از بلوچستان

دانلود موسیقی بلوچی و هنرمندان این سرزمین (فیلم)

دانلود سرزمین مردم بلوچ موسوم به بلوچستان، قبلا مکران و در قدیم تر گدروزیا نامیده شده است.به طور جغرافیایی بلوچستان شامل بلوچستان شرقی و بلوچستان غربی است اما در دوره قاجار به علت نفوذ استعماری انگلیس سرزمین بلوچستان عملاً تجزیه و در سال ۱۹۴۷ با تشکیل کشور پاکستان، بخش بلوچستان شرقی به عنوان بخشی از پاکستان به نام ایالت بلوچستان اطلاق گردید، اما بلوچستان غربی همچون گذشته در مرزبندی ایران باقی ماند.