گرد و غبار دامن پرواز ابتکار را گرفت

دانلود کاردستی و ابتکار ( 03 )

دانلود کاردستی و ابتکار برای زندگی روزمره : در این قسمت ساخت یک نشانگر نوری کوچک رافراخواهید گرفت تا با استفاده از آن بتوانید در تاریکی لوازم مختلف را پیدا کنید.... با کمی ابتکار فردی این وسیله می تواند کاربردهای فراوانی داشته باشد