کن ال تلگرامی شهریوریا

دانلود نقاشی فلاترشای بعد امتحان... (فیلم)

دانلود بعد از امتحان نشستم نقاشی کشیدم قیافه فلاتر م یه جوری شده انگار از فضای نحس امتحان اومده بیرون....!خخخخخ لایک و نظر یادتون نره..... راستی من شهریوریم ...شهریوریا واجبه بیان تو کانال....گفته باشم...