کناره گیری دومین کاندیدا از انتخابات هندبال

دانلود روحانی کناره‌گیری می‌کند یا جهانگیری!؟ ( فیلم )

دانلود اسحاق جهانگیری کاندیدای دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر کناره‌گیری روحانی به نفع وی، با مطرح کردن اینکه انتخابات ساز و کار خود را دارد، از پاسخ به سوال طفره رفت.