کمک 2 8 میلیارد دلاری ژاپن به آوارگان جهان

دانلود از استاندار ۱۸۰ میلیارد دلاری تا رئیس کل ۲۹ میلیاردی...

دانلود از استاندار ۱۸۰ میلیارد دلاری تا رئیس کل ۲۹ میلیارد دلاری!!! این روزها در حالی صحبت از آزاد شدن دارایی های بلوکه ایران مطرح است که از رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد تا استاندار تهران و رئیس جمهور آمریکا هر کدام یک عدد را به عنوان میزان دارایی های ایران بیان می کنند.