کلنگ زنی احداث آتش نشانی در تهران منطقه 14

دانلود کلنگ زنی عملیات توسعه مجمومه ورزشی شهدای کلاک (فیلم)

دانلود مراسم کلنگ زنی پروژه مجموعه ورزشی شهدای کلاک و احداث سالن ورزشی طبقاتی چندمنظوره