کفش از نظر کفاش

دانلود انیمیشن کوتاه The Small Shoemaker (فیلم)

دانلود یک کفاش کوچک جثه، در مغازۀ نُقلی خود، به ساخت و فروش کفش های گوناگون مشغول است. بین کفاش و کفش های موجود در مغازه رابطه ای دوستانه و فراتصور وجود دارد. کفاش از طریق فروش کفش ها روزگار می گذراند و از وضعیت خود کاملاً راضی است تا اینکه سر و کلۀ یک کفش فروش دوره گرد پیدا می شود... ______________________________________________________________________________ بازدید وبسایت ما ◄ http://terembi.ir