کشف حجاب اجباری سوغاتی از فرنگ فیلم

دانلود حجاب اجباری از دیدگاه فقه شیعه (فیلم)

دانلود با سلام فلسفه حجاب چیست؟ مصونیت زن یا فاسد نشدن مرد؟ حجاب در اسلام و حکومت اسلامی اجباری است یا خیر؟ دولت در چه شرائطی میتواند مجازات کند؟ اهل کتاب(مسیحی ها و ...) باید حجاب داشته باشند یا خیر؟ جواب این سوالات طبق فقه اسلامی را در این کلیپ ببینید متاسفانه بعضیها که تخصصی در دین ندارند و بعضا آخوند هم هستند نظراتی اشتباه در این مورد بیان میکنند . از دعا برای تعجیل در فرج فراموش نکنید