کشته شدن مهدی قاسمی توسط داعش

دانلود فروش بلیط

دانلود موضوع انیمیشن : فروش بلیط, ارسال و انتشار :مهدی قاسمی, متحرک سازی : مهدی قاسمی,گوینده : مهدی قاسمی,تهیه شده کاری از مهدی قاسمی