کردم توشyahoo

دانلود آهنگ جدید سعید آسایش توبه کردم

دانلود بس که بهم بد کردی دلمو رد کردی خونه رو ترک کردی توبه کردم از عشق توبه کردم توبه کردم از عشق توبه کردم از چشات افتادم به خودم قول دادم که بری از یادم توبه کردم از عشق توبه کردم توبه کردم از عشق توبه کردم از تو من دور میشم دیگه مغرور میشم