کاهش هوش حافظه با خوردنی های چرب

دانلود اعتیاد به دنیای دیجیتال، حافظه طبیعی بشر را تهدید میکند

دانلود کاربرد روزافزون وسایل دیجیتالی، حافظه بشری را به شدت تهدید می کند. کارشناسان هشدار می دهند که اعتماد بیش از حد افراد به وسایلی همچون تلفن همراه توانایی مغز آنها در ذخیره داده ها و استفاده دراز مدت از آن را بشدت کاهش داده است.

اخرین ویدیو ها