کانال ساپرت پوشای شیشه ای

دانلود مواد جدید پرینترهای سه بعدی

دانلود این مواد اختراع جدید شرکت تری دی سیستم می باشد و برای ساپورت گذاری بسیار مناسب است دیگر لازم نیست بعد از پرینت قطعه ساپرت را با تیغ از قطعه اصلی ببرید و جدا کنید تنها کافیست آنرا زیر آب بگیرید، ساپرت با حل شدن در آب از قطعه اصلی براحتی جدا می شود. این مواد تنها برروی پرینترهای کیوب و کیوب پرو قابل استفاده می باشد.