کانال جهیزیه ی عروس

دانلود جهیزیه عروس خانم گران تر است یا جشن و خانه آقا داماد؟!

دانلود محمد ربیعی فر مجری برنامه خط ویژه تی وی پلاس، به خیابان جمهوری تهران که بورس فروش لوازم خانگی و صوتی تصویری است سری زده تا از عروس و دامادهایی که قصد خرید وسایل برای خانه شان و ایجاد یک زندگی مشترک دارند بپرسد آیا هزینه ای که دخترها برای خرید جهیزیه می کنند بیشتر از هزینه ایست که یک پسر برای برپایی یک جشن عروسی می پردازند؟ گزارش ویژه و جذاب تی وی پلاس را از کانال اجتماعی تی وی پلاس می بینید.