کانال تلگرام دانشگاه آزادآبادان

دانلود معرفی دانشگاه های آمریکا دانشگاه نورثوود (۵)

دانلود موسسه مشاوره ای MIE ویدیویی برای معرفی دانشگاه نورثوود تهیه کرده است. دانشگاه نورثوود جز چهار دانشگاه برتر بیزینس در ایالات متحده آمریکا است. موسسه مشاوره ای MIE نماینده رسمی دانشگاه نورثوود در خاورمیانه است. برای اطلاعات بیشتر به وب سایت و کانال تلگرام ما مراجعه کنید. www.iranmohajerat.ir tlgrm.me/MIElaw .