کانال تلگرامی ورزش ب

دانلود سوتی تلگرامی عجیب شبکه ورزش

دانلود در برنامه المپیکی شبکه ورزش هنگامی که مجری در حال صحبت با مخاطبین بود، پیغام تلگرامی در صفحه ظاهر شد که ظاهرا مربوط به یک خانم بود!