کانال تلگرامی مستند

دانلود «شب نامه» عرضه شد | مستندی که تاکنون 30.000 نفردیده اند

دانلود شب نامه، روایتى است از پشت پرده اتفاقات شش ماه افشاگرى کانال تلگرامى به همین نام که در طى فعالیت خود شبکه جاسوسی که در بین کارآفرینان کشور نفوذ کرده را آشکار می کند. این کانال تلگرامی پس از گذشت چند ماه از رونمایی مستند، توسط اشخاص نامشخصی هک می شود و آدرس کانال تلگرامی به آدرس https://telegram.me/shabnaameh1 تغییر می کند. برای تماشای مستند به Cinemamarket.ir مراجعه کنید.