کامران در واقعیت

دانلود هدست واقعیت مجازی آمی ست

دانلود Amyset دریچه ای است که ورود به دنیای واقعیت مجازی و واقعیت افزوده را برای شما میسر می سازد. شما به راحتی با استفاده از هدست آمی سِت و تلفن همراه خود می توانید به دنیای واقعیت مجازی وارد شوید و از امکانات و تکنولوژی واقعیت مجازی و واقعیت افزوده بهره ببرید. www.amytisgames.com

اخرین ویدیو ها