کارگروه ویژه از سوی سه قوه به منطقه اعزام شود

دانلود هفت خوان رستم در اعزام رزمندگان به جبهه (فیلم)

دانلود آیا اعزام به جبهه با اجبار بود؟نمونه ای از گریه و زاری و التماس یک رزمنده بسیجی برای اعزام به جبهه؛مسئول اعزام وقتی با گریه و التماس های بیش از حد رضا روبرو می شود برای اعزامش شرط می گذارد که اگر مادرت راضی شود در آن صورت من هم با اعزامت موافقت می کنم...وی چند ماه بعد در عملیات بدر در یگان تیپ 15 امام حسن ع در منطقه شرق دجله در محور البیضه به ارزوی خویش رسیده و به شهادت می رسد و پیکر مطهرش نیز در همان منطقه باقی ماند

اخرین ویدیو ها