کارنامه رتبه اول تجربی کنکور 95

دانلود ✔️ مصاحبه مهندس شاکری زاده با پدرام پاسیار رتبه 17 منطقه1 کنکور تجربی ۹8 (فیلم)

دانلود پدرام پاسیار را بواسطه درخششی که در آزمون های برنامه ای کانون داشت از دو، سه سال قبل تر از کنکور نه تنها در شیراز بلکه در کشور همه رقبا می شناختند و از امیدهای رتبه 1 تا 10 کشور در کنکور بود اما او در نهایت به دلیل سبک کنکور 98 رتبه 17 منطقه یک کنکور تجربی به دست آورد، او در این مصاحبه مفید و خلاصه از روش کار و منابع مطالعاتی خود می گوید.