چگونگی استفاده از بیمه برکت

دانلود شرکت سرویس بیمه شهر (فیلم)

دانلود پیشرو در ارائه متنوع ترین، مطمئن ترین و متمایز ترین خدمات بیمه ای در کشوراولین شرکت خدمات بیمه ای درجه یک و موفق در بخشهایی چون بیمه جامع برج میلاد ، بیمه جامع طرح استفاده از دوچرخه در سطح شهر تهران و جایگاههایC .N.G ، تامین کننده نیازهای بیمه ای مراکز عظیم صنعتی ، تجاری ، اداری برداشته و با تکیه بر توانمندیهای علمی و عملی و روشهای نوین صنعت بیمه ، و خدمات رسانی مطلوب بیمه