چگونه از بروز زایمان زودرس جلوگیری کنیم ؟

دانلود زایمان زودرس یا پره ترم لیبر (فیلم)

دانلود زایمان زودرس و تولد نوزادان زود تر از موعد طبیعی یکی از مهم ترین دغدغه ها و نگرانی های زوج ها به ویژه مادران جوانی است که در انتظار تولد فرزندشان به سر می برند چرا که تولد زودهنگام نوزاد و تکامل نیافتن اندام ها از جمله مهم ترین عوامل بروز این نگرانی است زیرا مقاومت و ایمنی بدن نوزاد را در برابر بیماری ها و عفونت های احتمالی به حداقل می رساند و در شرایط خاص خطر مرگ را نیز برای نوزاد به همراه دارد.