چکمه چمن ماه در جم

دانلود چکمه شوی عبوری تمام سطوح بهمراه ضدعفونی کننده دست

دانلود چکمه شوی عبوری تمام سطوح باضدعفونی کننده دست برای سالن های پرتردد مناسب است و دارای سه فرچه عمودی جهت شستشوی ساق و روی چکمه و دو عدد فرچه افقی جهت شستشوی کف چکمه می باشد.که با عبور کاربر همزمان با پاشش آب و مواد ضدعفونی، فرچه ها به طور اتوماتیک عمل می نماید. برای افراد که از کفش به جای چکمه استفاده می نمایند محل خروجی بعد از فرچه های افقی تعبیه گردیده تا از آنجا خارج شوند. ضمنا جهت ضدعفونی دست به