چکامه به خارج از کشور

دانلود کنکور ریاضی خارج از کشور سال 94،حرکت شناسی

دانلود در این ویدئو یکی اط سؤالات کنکور ریاضی خارج از کشور سال 94 در کنار نکاتی در رابطه با تفاوت های مسافت و جابجایی در اینگونه سؤال ها مفصلا توضیح داده شده است.