چهانی می خواهند منافقین را تطهیر کند

دانلود حسین ابریشمچی , شکنجه گر معروف منافقین کشته شد

دانلود در حمله موشکی به پایگاه لیبرتی 23 عضو گروهگ منافقین به هلاکت رسیدند.گروه جیش المختار (ارتش مختار) عراق مسوولیت حمله به پایگاه منافقین را برعهده گرفتند.جیش المختار متشکل از خانواده های قربانیان ترورها و نسل کشی سازمان منافقین در عراق است .