پیداشدن مار در پل شهرستان اصفهان

دانلود اقلیم ایران - سمیرم

دانلود سمیرُم شهری است در بخش مرکزی شهرستان سمیرم استان اصفهان ایران. این شهر در جنوب استان اصفهان واقع است و از قطب های توریستی استان می باشد. قدمت سمیرم به ۷۰۰ سال قبل از میلاد مسیح بر می گردد، برخی قدمت سمیرم را بسیار بیشتر از این می دانند. شهرستان سمیرم از نظر منابع ابی و طبیعی بهترین شهرستان استان اصفهان محسوب می شود.