پیام دعوت ولیمه

دانلود 42- احکام و آداب عروسی (فیلم)

دانلود جهت مشاهده ی ویدیوهای بیشتر به آدرس های زیر مراجعه کنیدhttp://alhassanain.org/ ..... https://www.youtube.com/user/almujtab.....https://www.youtube.com/c/ImamHussain ....در این درس به برخی از احکام و آداب عروسی پرداخته شده است از جمله دادن ولیمه برای یک یا دو روز که از سنت انبیاء به حساب آمده است در مجلس ولیمه باید از مومنین فقیر و غنی دعوت شود و اجابت این دعوت از گرفتن روزه مستحبی نیز مهم تر است،