پژو پارس ٩۵

دانلود تست کشش از دنده 2 پژو 405 و پژو پارس XU7 و پژو پارس TU5

دانلود پژو پارس TU5 مدل 93-ecu BOSCH 7.4.4-کارکرد 25000 فابریک پژو پارس XU7 مدل 87 سفارشی-ecu sajem lc-کارکرد 150000-بدون کاتالیزور با صفحه زانتیایی پژو 405 XU7 مدل 88-ecu sajem slc-کارکرد 120000-بدون کاتالیزور-شمع سوزنی-صفحه مرخص هر دو پارس تک سرنشین و 405 خودم دو سرنشین پارس نزدیکتر به گاردریل tu5