پوستر جشنواره ملی مشاعره رضوی در بوشهر رونمایی شد

دانلود لاغرم کن زیبایم کن، جنجال بر سر پوستر جشنواره کن ۲۰۱۷ (فیلم)

دانلود پس از رونمایی از پوستر جشنواره فیلم کن ۲۰۱۷ حواشی زیادی درباره دستکاری عکس کلودیا کاردیناله، بازیگر اسطوره ای سینمای ایتالیا به وجود آمد. گزارش هفدانگ به این حواشی پرداخته است.