پرستو اشعار معاصر

دانلود ناشنیده های حمید سبزواری ،شاعر انقلاب

دانلود حسین آقا ممتحنی مشهور به حمید سبزواری، شاعر معاصر ایران و دارنده نشان افتخار جهادگر عرصه فرهنگ و هنر است. سبزواری زاده 1304 در سبزوار بود از آثار استاد حمید سبزواری می توان به دیوان اشعار، کاروان سپیده، یاد یاران، سرود درد، گزیده ادبیات معاصر و سرود سپیده اشاره کرد.ایشان در روز 22 /3/ 95 در گذشت.یادش گرامی باد