پذیرفت شدگان رشته های کاردانی علوم پزشکی بر اساس سوابق تحصیلی بهمن 94

دانلود تاریخ و زمان اعلام نتایج نهایی ازمون سراسری سال ۱۳۹۴

دانلود سازمان سنجش آموزش كشور بدین وسیله به اطلاع كلیه داوطلبان شركت كننده در آزمون سراسری سال 1394 می رساند كه فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی (رشته های تحصیلی با آزمون و همچنین رشته های تحصیلی پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی) در """اواخـــر هــفــتــه جـــاری""" از طریق پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی: www.sanjesh.org اعلام می گردد

اخرین ویدیو ها