پارسه تهران

دانلود همایش بزرگ ۵۵۵ پارسه

دانلود همایش بزرگ پارسه در 5 آذر ماه سال 1394 در 5 شهر به صورت هم زمان تهران - اصفهان - شیراز - مشهد - کرمانشاه کانال تلگرام همایش پارسه http://telegram.me/parseh_123