يارانه عيدانه دولت مجلس به مردم هر خانواده 70 تا 90

دانلود عذر خواهی کردن از مردم، امتیاز دولت مردان

دانلود شبکه دو- 19 شهریور 94- 20:30| عذر خواهی کردن از مردم امتیاز دولت مردان است. نشانه خردمندی است. ما واقعا متشکریم. مردم هم حتما راضی هستند. وزیر صنعت بابت ضد انقلاب خواندن تحریم کنندگان خودرو، رئیس جمهور بابت به زحمت افتادن مردم برای دریافت سبد کالا. وزیر اطلاعات بابت نقل قول اشتباهی که عنوان کرد. عذر خواهی وزیر کشور از نمایندگان مجلس درباره پول های کثیف. عذر خواهی معاون اول رئیس جمهور از خانواده ها