ورود به گروه مد لباس زنانه تلگرام

دانلود هلاکت فرمانده گروه تروریستی «جفش» در لباس زنانه سوریه (فیلم)

دانلود یکی از سرکردگان گروه تروریستی «جفش» در نزدکی دمشق به ضرب گلوله به هلاکت رسیده است. آنگونه که رسانه های تروریستی گزارش داده اند این سرکرده گروهک تروریستی «جفش» با لباس زنانه قصد ورود به اردوگاه پناهندگان «یرموک» را داشته است.