واکنش فرزند کیارستمی به پیشنهاد نبش قبر

دانلود اظهارات فرزند کیارستمی درباره قصور پزشکی

دانلود بهمن کیا رستمی فرزند عباس کیارستمی درباره قصور تیم پزشکی که منجر به مرگ پدرش شد، گلایه کرد.