واکنش فتا به حمله هکرها به 8 سایت ایرانی

دانلود اوضاع احوال سابیری در روسیه

دانلود حمله هکرها باعث آلوده شدن بیست هزار کامپیوتر در پارلمان آلمان شده است، وزارت این کشور اعلام کرد ،که حمله های سایبری کار هکرهای روسی می باشد.=====