واکنش عراق به خارج شدن نام این کشور از فهرست ممنوعیت سفر به آمریکا

دانلود ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی از آمریکا

دانلود شبکه یک- 14 آبان 94- 19:00| وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به معاونان و روسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها بر ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی از آمریکا تاکید کرد. آقای نعمت زاده در این دستور از مقامات و دستگاه های زیر مجموعه خود خواسته است برای تقویت تولید ملی در جلوگیری از واردات بی رویه مواد مصرفی به ویژه از آمریکا به کشور جدی باشند.