هوای آستارا از فردا بارانی می شود

دانلود آستارا بهشت کارآفرینان و سرمایه گذاران (فیلم)

دانلود علاوه بر طبیعت زیبا و جنگل و دریا و آب و هوای خوش آستارا، آستارا بهشت کارآفرینان و سرمایه گذاران هم هست. آستارا بیشتر به عنوان محل گردش و تعطیلات شناخته شده. ولی بجز این، آستارا برای تمامی زمینه ها پتانسیل های بسیار زیادی دارد. نیاز به این است که کارآفرین طرح توجیهی فنی و مالی و سابقه و امتیاز داشته باشد و شروع به کسب و کار کند. مجموعه astara.info این اطلاعات را شفاف در اختیار قرار داده است.