همه چیز در مورد علی هاشمی وزنه بردار

دانلود رقص جالب وزنه بردار جزیره کیریباتی پس از هر بار وزنه زد

دانلود رقص جالب وزنه بردار جزیره کیریباتی پس از هر بار وزنه زدن در المپیک ریو! دیوید کاتواتائو، وزنه بردار 105 کیلوگرم و نماینده جزیره کیریباتی اینگونه باعث شادی تماشاگران شده است