هفت لایه گردویی

دانلود خم کردن چوب به روش لایه لایه (فیلم)

دانلود چوب را به صورت طولی لایه لایه برش بزنید. فراموش نکنید که طول این لایه های چوبی باید کمی بیش تر اندازه ی مد نظر باشد. خم کردن طول چوب را کاهش می دهد. قبل از برش زدن چوب روی آن با مداد و خط کش یک خط مورب بکشید....